Detentie

De Dienst Vreemdelingenzaken is bevoegd voor de vasthouding van de vreemdelingen van wie de verblijfssituatie onwettig is en die zich in de gesloten centra bevinden.

De wet somt de situaties op waarin bepaalde personen administratief kunnen worden vastgehouden in de gesloten centra, evenals de maximale duur van de vasthouding.

Lees hier meer over het verblijf in een gesloten centrum, de bezoekregeling voor de gesloten centra, de controle organen van de gesloten centra, de beroepsmogelijkheden en de verwijdering.

De opdracht van de gesloten centra bestaat uit het op humane wijze vasthouden van de vreemdelingen van wie de verblijfssituatie onwettig is, om hun terugkeer zo snel mogelijk te organiseren, of om hen toegang te verlenen tot het grondgebied, indien ze daar recht op hebben. Hierbij moeten de reglementaire, wettelijke en internationale normen en bepalingen die van kracht zijn gerespecteerd worden.