Organisatie van de gesloten centra

Om de veiligheid en een betere omkadering van de bewoners te verzekeren, beschikken de gesloten centra over verschillende diensten:

  • de Directie, die uit een centrumdirecteur en verschillende adjuncten bestaat, is verantwoordelijk voor het beheer en de goede werking van het centrum.
  • de medische en psychologische dienst zorgt voor de medische en psychologische opvolging van de personen die in de gesloten centra verblijven en kan beslissen om hen, indien dat nodig is, naar gespecialiseerde externe diensten door te verwijzen.
  • de sociale dienst : de terugkeerbegeleiders staan de bewoners bij tijdens hun verblijf in het centrum.  Ze zorgen voor de opvolging van de administratieve dossiers van de bewoners en helpen hen in het kader van de stappen die ze ondernemen of de verzoeken die ze indienen. De terugkeerbegeleiders bereiden de bewoners ook op de terugkeer voor. Een dvd over de verwijdering, die in verschillende talen beschikbaar is, wordt in het centrum getoond, om de bewoners aan te sporen om mee te werken aan hun terugkeer en zo snel mogelijk zonder verzet terug te keren naar hun land.
  • de operationele dienst : bestaat uit veiligheidsagenten, adjunct-veiligheidsassistenten en opvoeders. Zij houden zich bezig met de intake en de outtake van de bewoners, hun begeleiding, de organisatie van de activiteiten. Zij waken erover dat deze op veilige en ordelijke wijze verlopen.
  • de administratieve dienst : houdt zich bezig met het administratief beheer van het centrum.