Terugkeer

De Dienst Vreemdelingenzaken kan beslissen tot vasthouding in een gesloten centrum teneinde de verwijdering van het grondgebied uit te voeren.

Ingeval van interceptie krijgt de politiedienst de opdracht de geïntercepteerde persoon over te brengen naar een gesloten centrum voor illegalen.

De woonunits zijn een alternatief voor de vasthouding van families met minderjarige kinderen.

Vreemdelingen in onwettig verblijf in België die in de gevangenis verblijven, kunnen rechtstreeks vanuit de gevangenis verwijderd worden of via een overbrenging naar een gesloten centrum.

Wanneer een vreemdeling in onwettig verblijf vanuit een gesloten centrum, een woonunit of de gevangenis gerepatrieerd wordt, wordt steeds gesproken van een gedwongen vertrek, ook al geeft betrokkene aan te willen vertrekken.

Wanneer een onwettig verblijvende vreemdeling naar een gesloten centrum wordt overgebracht ontvangt hij informatie met betrekking tot de begeleide vrijwillige terugkeer. De vreemdeling wordt ook ingelicht van de verschillende fases van de gedwongen terugkeerprocedure.

Elk centrum beschikt over informatiebrochures in verschillende talen. De terugkeerbegeleiders verzekeren de begeleiding van de bewoners tijdens hun verblijf in het centrum en bieden psychologische steun bij het aanvaarden  van hun terugkeer .

In de gevangenis worden de vreemdelingen ingelicht door de terugkeerbegeleiders.

De terugkeer kan georganiseerd worden  via :

  • de wagen ingeval dit naar een buurland is
  • de trein
  • een lijnvlucht met of zonder begeleiding door de Dienst Vreemdelingenzaken en / of de politie
  • een speciale vlucht

Elke persoon die het voorwerp uitmaakt van een verwijdering moet beschikken over een reisdocument.

Voordelen van een snel vertrek:
- Minder terugbetalen voor wie wenst terug te keren naar België of minder kosten voor de garant of werkgever. Lees meer hierover in de rubriek Terugvordering kosten verwijdering
- Mogelijkheid tot het kiezen van een voorkeursbestemming
- Een korter verblijf in het gesloten centrum
- Een terugkeer zonder politiebegeleiding

Nadelen verbonden aan een repatriëring met politiebegeleiding:
- Een langer verblijf in het gesloten centrum
- Niet mogelijk om voorkeursbestemming te kiezen: men wordt gerepatrieerd naar de hoofdstad van het betreffende land
- Hogere kosten om terug te betalen indien men wenst terug te keren naar België. Lees meer in de rubriek Terugvordering kosten van de verwijdering