Jobs

 

Psycholoog voor het Centrum voor Illegalen Merksplas (ANG24176)

 • Niveau A
 • Statutair

 • 1 plaats
 • Solliciteren tot 12/08/2024 werkenvoor.be (ANG24176)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Heb je interesse in een functie bij de Dienst Vreemdelingenzaken? Hou dan de lopende vacatures in de gaten.
Het merendeel van onze aanwervingen verlopen via 
Werkenvoor.be, het Selectiebureau van de Federale Overheid. Raadpleeg dus ook geregeld de website van Werkenvoor.be.

“De Dienst Vreemdelingenzaken is voortdurend op zoek naar verschillende nieuwe medewerkers met diverse profielen en diploma’s (of zonder diploma) om zijn diensten te versterken."

 

 

AFGESLOTEN:

 

Terugkeerbegeleider (m/v/x)

 • Niveau A1
 • Contractueel

 • 5 plaatsen
 • Solliciteren tot 08/07/2024 werkenvoor.be (CNG24068)

Registrator (m/v/x) (niveau C) Internationale bescherming voor Dienst Vreemdelingenzaken (XNT24121) (startbaanovereenkomst -26j.)

 • Niveau C

 • Contractueel

 • 2 plaatsen

 • Solliciteren tot 10/07/2024 werkenvoor.be (XNT24121) 

Polyvalent centrumassistent OC Zaventem (m/v/x)

 • Niveau C
 • Contractueel

 • 13 plaatsen
 • Solliciteren tot 05/06/2024 werkenvoor.be (CNG24057)

Veiligheidsmedewerker (-chauffeur) voor de gesloten centra en Bureau Transfer van DVZ (m/v/x)

 • Niveau D
 • Statutair

 • 113 plaatsen
 • Solliciteren tot 07/06/2024 werkenvoor.be (ANG24165)

Verpleegkundigen voor Dienst-vreemdelingenzaken (m/v/x)

 • Niveau B
 • Statutair
 • 6 plaatsen
 • Solliciteren tot 07/05/2024 werkenvoor.be
 • Diploma: Hoger secundair

 • Statutair

 • 15 plaatsen

 • Solliciteren tot 13/05/2024 werkenvoor.be (ANG24167)

Groepsbegeleider voor de gesloten centra van DVZ

 • DIiploma: Bachelor

 • Statutair

 • 12 plaatsen

 • Solliciteren tot 13/05/2024 werkenvoor.be (ANG24170)

Administratief assistenten voor de centra van DVZ (m/v/x)

 • Niveau C

 • Statutair

 • 11 plaatsen
 • Solliciteren tot 22/04/2024 werkenvoor.be (ANG24155)

Sociaal begeleider OC Zaventem (m/v/x)

 • Niveau C

 • Contractueel

 • 4 plaatsen

 • Solliciteren tot 15/04/2024 werkenvoor.be (CNG24036)

Adjuncten van de directeur (m/v/x) 

 • Niveau A2

 • Statutair

 • 4 plaatsen voor de centra van Zaventem en Steenokkerzeel 

 • Solliciteren tot 05/04/2024 werkenvoor.be (ANG24059) 

Polyvalent centrumassistent voor het Opvangcentrum Zaventem  (m/v/x)

 • Niveau C

 • Contractueel

 • 13 plaatsen

 • Solliciteren tot 02/04/2024 werkenvoor.be

Terugkeerbegeleider

Migration Officers vormen een zeer belangrijke schakel in de kwalitatieve afhandeling van de vreemdelingendossiersHet gaat hierbij om aanvragen voor verblijfsvergunningen van korte of lange duur, gezinshereniging, naturalisatieaanvragen, verzoeken om internationale bescherming, enz. Zij hebben een grondige kennis van de vreemdelingenwetgeving, zijn specialist in hun materie en nemen, na een grondige analyse, beslissingen in moeilijke dossiers. Migration Officers zijn zowel intern als extern het aanspreekpunt voor vragen over hun materie. Zij geven vaak ook leiding aan een team van Migration Assistants en vertegenwoordigen hun dienst op verschillende interne en externe vergaderingen. Het onderhouden van nauwe contacten met onder andere gesloten centra, advocaten, gemeenten, ambassades, advocaten, federale politie... behoort tevens tot hun takenpakket.

Terugkeerbegeleider

Terugkeerbegeleiders volgen personen in onwettig verblijf op en stimuleren hen terug te keren naar hun land van herkomst. Zij houden opvolggesprekken, verduidelijken het begeleidingstraject, luisteren en verstrekken alle juridische, administratieve en praktische informatie. Zij verlenen de betrokken vreemdelingen bijstand bij hun terugkeer en gaan op zoek naar alle mogelijke relevante informatie met bijzondere aandacht voor de elementen die niet in het administratief dossier aanwezig zijn.  De terugkeerbegeleiders doen dit natuurlijk niet alleen, maar wisselen informatie uit met de verschillende interne en externe partners (gemeente, Fedasil, IOM,…).

 

Jurist

Juristen bij de Dienst Vreemdelingenzaken hebben een gevarieerd takenpakket. Zij beheren zelfstandig hun dossier en gaan het ook verdedigen bij de Raad voor Vreemdelingenbetwisting. Zij  werken juridische argumenten uit, stellen adviezen op en onderzoeken de slaagkansen van een beroep in geval van vernietiging of vrijstelling. Ook leveren zij juridisch advies over vragen met betrekking tot uiteenlopende rechtsaspecten die zowel intern (dossierbeheerder, management, kabinet, minister, vakbonden, enz.) als extern (burgers, parlementsleden, plaatselijke organisaties, enz.) worden gesteld. Zij hebben regelmatig vergaderingen met interne en/of externe cliënten en partners. Tenslotte volgen zij nieuwe ontwikkelingen op het vlak van wetgeving, de relevante rechtspraak en de rechtsleer op de voet op. 


De meeste psychologen bij de Dienst Vreemdelingenzaken zijn werkzaam in een gesloten centrum waar ze instaan voor de ondersteuning en de bevordering van het psychisch welzijn van de bewoners. Via individuele gesprekken versterken ze de weerbaarheid en zelfredzaamheid van de bewoners. Daarnaast observeren, behandelen en begeleiden ze psychisch kwetsbare bewoners. Samen met hun collega’s (verpleegkundigen, artsen, sociaal assistenten, veiligheidspersoneel, …) bereiden de psychologen de bewoners maximaal voor op hun terugkeer. Zo geven ze onder meer advies over de verdere begeleiding van bewoners tijdens hun verblijf in het centrum en tijdens hun terugkeer. Tot slot zorgen ze voor de emotionele ondersteuning van collega’s en leren ze deze om te gaan met kwetsbare bewoners en moeilijke situaties.

monitor / Groepsbegeleiders

Als monitor / begeleider maak je het grote verschil tijdens de opvang en de zorg voor mensen die leven in een gesloten setting. Aan de hand van activiteiten, ontspanningsmomenten en talloze gesprekken verbind je de bewoners. Je ondersteunt hen ook in moeilijke momenten tijdens hun verblijf. Kortom: Je bent de steun en toeverlaat van onze bewoners.

maatschappelijk assistent

Maatschappelijk assistenten staan in voor de individuele begeleiding en het welzijn van de bewoners in een gesloten centrum. Zij bereiden de bewoners voor op hun terugkeer, geven hen info en motiveren hen om de nodige stappen te zetten in het terugkeertraject. Dankzij hun persoonlijke aanpak maken zij het verschil. De maatschappelijk assistenten vormen bovendien een belangrijke schakel tussen de bewoner en onder meer advocaten, gemeenten en OCMW’s. Zij zijn immers steeds op de hoogte van de laatste stand van zaken en werken steeds samen met veiligheidspersoneel, psychologen, verpleegkundigen, monitoren, ...

Infirmiere

Verpleegkundigen zijn verantwoordelijk voor het welzijn en de gezondheid van de bewoners binnen een gesloten centrum. Ze maken deel uit van een team (artsen, psychologen, sociaal assistenten, veiligheidspersoneel) waarin ze alles in het werk stellen om kwalitatief hoogstaande en veilige zorg te bieden. Verpleegkundigen voeren de medische controle van nieuwkomers uit en bouwen vanaf dag één een vertrouwensrelatie op. Onder toezicht van een arts coördineren ze de zorgverlening en staan ze in voor het toedienen van medische zorg. Ze voeren de voorgeschreven behandeling uit en volgen het ziekteverloop van patiënten nauwgezet op. Tot slot beheren verpleegkundigen ook de stock en zorgen ze voor de bestelling van medisch materiaal en medicatie.

Psychologisch consulenten

Psychologisch consulenten staan in voor de eerstelijnsopvang en -begeleiding van bewoners in een gesloten centrum. Dit gebeurt steeds in nauwe samenwerking met de centrumpsycholoog. Ze ondersteunen psychisch kwetsbare bewoners in het dagelijkse functioneren en zorgen hierbij voor de nodige begeleiding. Er wordt onderzocht of er een psychologische doorverwijzing nodig of vereist is en hoe aan de hulpvraag tegemoet kan worden gekomen. Om het psychologisch welzijn van de bewoners te bevorderen stippelen ze verder ook een zorgtraject op maat uit. Dit na overleg met onder andere de centrumpsycholoog, het medisch team, de groepsbegeleiders en de maatschappelijk assistenten. Er wordt voor een multidisciplinaire aanpak gekozen om de weerbaarheid van de bewoners te versterken en hen maximaal voor te bereiden op hun terugkeer.

 

Migration_Assistant

 

De Migration Assistant vormt een zeer belangrijke schakel in de kwalitatieve afhandeling van de vreemdelingendossiers. Het gaat hierbij om aanvragen voor verblijfsvergunningen van korte of lange duur, gezinshereniging, naturalisatieaanvragen, verzoeken om internationale bescherming, enz. Zij zijn zeer grondig opgeleid en hebben dan ook een zeer goede kennis van de reglementering van hun materie. Zij bestuderen de dossiers, verzamelen alle nodige elementen en maken een voorstel van beslissing op en leggen dit voor aan de Migration Officer. Zij verstrekken informatie over de stand van zaken in de behandeling van het dossier en hebben nauwe contacten met interne en externe partners  (gesloten centra, advocaten, gemeenten, ambassades, advocaten, diensten van de federale politie enz.).

nteviewer

 

Interviewers bij de Dienst Vreemdelingenzaken staan in voor de intakegesprekken van de verzoekers om internationale bescherming (Asiel). Zij ontvangen de aanvragers en leggen hen uit (al dan niet met behulp van een tolk) wat van hen verwacht wordt bij het interview. Interviewers verzamelen de nodige informatie om te kunnen vaststellen of België verantwoordelijk is voor hun aanvraag. Zij stellen vragen om hun identiteit en reisroute vast te stellen en te peilen naar hun vluchtmotieven.  Zij maken hiervan een verslag op  en sturen dit naar de supervisor. Tenslotte maken zij alle gegevens over aan het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen, voor een verder grondig onderzoek van de asielaanvraag.

Veiligheid

De veiligheidsbegeleiders staan, binnen de gesloten centra, in voor de veiligheid van bewoners, bezoekers en hun collega’s. Zij zijn het eerste aanspreekpunt en bieden de bewoners een luisterend oor. Zij vormen een betrouwbare schakel en werken nauw samen met hun collega's (veiligheidscoördinatoren, psychologen, verpleegkundigen, maatschappelijk assistenten,...). Veiligheidsbegeleiders soms geconfronteerd met crisissituaties, maar houden steeds het hoofd koel en handelen in overeenstemming met de veiligheidsprocedures. Zij werken in een vaste ploeg en in een volcontinu systeem. Dit betekent dat zij avond-, nacht- en weekendprestaties leveren, afhankelijk van het type uurrooster.

Veiligheidsmedewerker

Veiligheidsmedewerkers zien toe op de veiligheid binnen een gesloten centrum en zorgen voor een veilige omgeving in een menselijke sfeer. Ze zijn hét aanspreekpunt van de bewoners in afwachting van hun verwijdering van het Belgisch grondgebied en dragen bij tot de goede organisatie van het dagelijkse leven binnen het centrum. Het uitvoeren van de veiligheidsprocedures, het correct inschatten van crisissituaties, toezien op de orde en netheid van het centrum en rapporteren aan andere diensten zijn hierbij van cruciaal belang. Veiligheidsmedewerkers werken inin een volcontinu systeem en leveren dus geregeld avond-, nacht- en weekendprestaties.
 

Veiligheidsmedewerker-chauffeurs dienen verschillende vervoersopdrachten uit te voeren. Het kan gaan om het vervoeren van vreemdelingen van en naar de gesloten centra (het vervoer van en naar het ziekenhuis, consulaat, ambassade, grens, gevangenis of luchthaven) tot het vervoeren van personeel, het ophalen van bagage, post en dossiers. Zij zijn ook verantwoordelijk voor het voertuig en de documenten ervan. Daarnaast staan ze ook in voor de bewaking en de veiligheid tijdens de vervoersopdrachten. Op andere momenten versterken zij het veiligheidsteam binnen het gesloten centrum. Zij begeleiden de bewoners en kunnen het hoofd koel houden in moeilijke situaties en handelen steeds in overeenstemming met de veiligheidsprocedures.