Alternatieven voor detentie

 

ICAM Banner

Sinds 1 juni 2021 staat de afdeling "Alternatieven voor Detentie" (ATD - Alternatives to Detention) in voor de ontwikkeling en toepassing van alternatieve maatregelen om detentie van personen in onwettig verblijf te vermijden. Dit in navolging van de aanbevelingen van de Commissie voor de evaluatie van het beleid inzake de en de gedwongen verwijdering van vreemdelingen (onder het voorzitterschap van Em.Prof.Dr. Marc BOSSUYT, van 15/09/2020) en het regeerakkoord van september 2020 om aanklampende begeleidingstrajecten te ontwikkelen.

Het ICAM-begeleidingstraject houdt concreet in dat alleenstaande personen en gezinnen zonder wettig verblijf door een ICAM-coach (Individual Case Management) worden uitgenodigd voor meerdere gesprekken in hun eigen regio met het oog op een begeleiding op maat. Tijdens de verschillende gesprekken wordt het administratief dossier besproken en zal de coach de nodige vragen stellen om een zo goed mogelijk beeld te krijgen van de situatie. Stap voor stap wordt zo de juridische en administratieve kant van het individueel dossier besproken. De coach luistert naar de persoon en gaat na of er elementen worden vermeld die nog niet aanwezig zijn in het dossier. Bovendien zal hij de persoon meer informatie geven en begeleiden naar een duurzaam toekomstperspectief.

In de opvolggesprekken zal de ICAM-coach zijn conclusies meedelen en extra informatie geven:

  • Indien de mogelijkheid bestaat voor de betrokken persoon om legaal verblijf te verkrijgen in België zal de coach hierover de nodige en correcte informatie verschaffen en uitleg geven over de te volgen procedure. Het is dan aan de persoon zelf om de nodige stappen te ondernemen om de gepaste aanvraag in te dienen.
  • Wanneer legaal verblijf in België niet mogelijk is, zal de coach hierover duidelijk en transparant communiceren en de verschillende opties voorleggen om een gedwongen terugkeer te vermijden. In eerste instantie zal de nodige uitleg rond vrijwillige terugkeer worden gegeven en worden doorverwezen naar de bevoegde organisaties ( en haar partners).
  • Indien er geen verblijf mogelijk is en uit de gesprekken blijkt dat de betrokken persoon niet wenst mee te werken aan vrijwillige terugkeer zullen de gevolgen van deze keuze aan de betrokken persoon worden toegelicht. Het begeleidingstraject met de ICAM-coach zal worden afgesloten, nadat de risico’s van onwettig verblijf werden toegelicht, namelijk het risico op gedwongen terugkeer en een mogelijk .

Personen die in aanmerking komen voor een begeleidingstraject krijgen meestal zelf een uitnodiging op adres. Het is ook mogelijk om zelf een afspraak te maken bij een ICAM-coach als je met vragen zit of op zoek bent naar concrete informatie. Hiervoor kan steeds contact worden genomen via onderstaand e-mailadres of telefoonnummer van de afdeling Alternatieven voor Detentie (ATD).

Elke woensdag kan u zich, zonder afspraak, melden bij een ICAM-loket tussen 9u en 12u op volgende locaties:

- Brussel: Pachecolaan 44, 1000 Brussel

- Antwerpen: Italiëlei 4/bus 1, 2000 Antwerpen

- Luik: Rue de Fragnée 2, 4000 Luik

 

Contact : Alternatieven voor Detentie (ATD)

Email : icamsupport [at] ibz.fgov.be  

Tel. : 02/488.97.77 

Onze kantoren in België

ICAM Kantoren

Kernwaarden

ICAM Kernwaarden

Begeleidingstraject

 

ICAM Begeleidingstraject

 

De afdeling wordt medegefinancierd door de Europese Unie.