Contact

Infodesk

02/488.80.00

infodesk [at] ibz.fgov.be

Openingsuren:

Maandag : 9.30 tot 12 uur
Dinsdag: 9.30 tot 12 uur
Woensdag: 9.30 tot 12 uur
Donderdag  14 tot 16 uur
Vrijdag: 9.30 tot 12 uur

 

Pacheco

PachecoPachecolaan, 44
1000 Brussel

 

 

Cube

Registratie aanvragen internationale bescherming

CubePachecolaan, 44
1000 Brussel


Zich aanbieden om 8.30 uur

Passage 44

Administratieve behandeling (enkel op afspraak)

Op dit adres wordt, enkel na afspraak, de aanvraag voor Internationale Bescherming verder behandeld (verhoor, bepalen van de verantwoordelijke lidstaat, administratief luik, …)

Kruidtuinlaan 44
Passage 44
1000 Brussel

Briefwisseling

Alle briefwisseling voor de Dienst Vreemdelingenzaken kan gestuurd worden naar:

Dienst Vreemdelingenzaken
Pachecolaan 44
1000 Brussel

Vermeld steeds de dienst en/of contactpersoon voor wie uw post bestemd is.

Contactgegevens functionaris voor gegevensbescherming

De functionaris voor gegevensbescherming is de persoon binnen de Algemene Directie Dienst Vreemdelingenzaken die u kunt contacteren voor elke vraag over de verwerking van uw persoonsgegevens en voor het uitoefenen van de rechten die u door de algemene verordening gegevensbescherming (hierna « AVG ») zijn toegekend. Het betreft de rechten van inzage, rectificatie, beperking, wissing, bezwaar en overdraagbaarheid.

E-mail : dpo.dvzoe [at] ibz.fgov.be

Telefoon:  + 32 2 488 80 00
Formulier beschikbaar op de website van de FOD Binnenlandse zaken : https://ibz.be/

Contactgegevens Pers

  • Dominique ERNOULD (FR): 02/488.80.30 of dominique.ernould [at] ibz.fgov.be   
  • Paulien BLONDEEL (NL): 02/488.80.32paulien.blondeel [at] ibz.be

Klachten/

Voor klachten over de dienstverlening van de Dienst Vreemdelingenzaken kan u hier terecht.