Contact

​ 

Infodesk

 

1. Telefonisch

Hou steeds de nodige info binnen handbereik (rijksregister-, openbaar veiligheids- of visumaanvraagnummer (en de diplomatieke post) zodat wij u zo goed mogelijk kunnen helpen.

02/488.80.00

Openingsuren:

Maandag:  9.30 tot 12 uur  -  14 tot 16 uur
Dinsdag:  9.30 tot 12 uur  -  14 tot 16 uur
Woensdag:  9.30 tot 12 uur    
Donderdag:  9.30 tot 12 uur  -  14 tot 16 uur
Vrijdag:  9.30 tot 12 uur    

2. Per e-mail

Om de antwoordtermijnen te beperken, wees zo specifiek en duidelijk mogelijk. Vermeld duidelijk het onderwerp van de mail.

Voor dossiergebonden vragen gelieve steeds rijksregister-, openbaar veiligheids- of visumaanvraagnummer (en de diplomatieke post) te vermelden.

infodesk [at] ibz.fgov.be

 

Briefwisseling

 

Alle briefwisseling voor de Dienst Vreemdelingenzaken kan gestuurd worden naar:

Dienst Vreemdelingenzaken
Pachecolaan 44
1000 Brussel

Vermeld steeds de dienst en/of contactpersoon voor wie uw post bestemd is.

Adressen

 

PACHECOPacheco

Pachecolaan, 44
1000 Brussel

 

 

CUBECube

Registratie aanvragen internationale bescherming

Pachecolaan, 44
1000 Brussel

Elke werkdag
Zich aanbieden om 8.30 uur

 

PASSAGE 44

Administratieve behandeling (enkel op afspraak)

Op dit adres wordt, enkel na afspraak, de aanvraag voor Internationale Bescherming verder behandeld (verhoor, bepalen van de verantwoordelijke lidstaat, administratief luik,…)

Kruidtuinlaan 44
Passage 44
1000 Brussel

Eurostation

Registratie aanvragen tijdelijke bescherming

Victor Hortaplein 40,
1060 Brussel

Elke werkdag van 8u30 tot 13u

Contactgegevens functionaris voor gegevensbescherming

 

De functionaris voor gegevensbescherming is de persoon binnen de Algemene Directie Dienst Vreemdelingenzaken die u kunt contacteren voor elke vraag over de verwerking van uw persoonsgegevens en voor het uitoefenen van de rechten die u door de algemene verordening gegevensbescherming (hierna « AVG ») zijn toegekend. Het betreft de rechten van inzage, rectificatie, beperking, wissing, bezwaar en overdraagbaarheid.

E-mail : dpo.dvzoe [at] ibz.fgov.be
Formulier beschikbaar op de website van de FOD Binnenlandse zaken : Formulier persoonsgegevens | IBZ - FOD Binnenlandse Zaken

 

Contactgegevens Pers

 

  • Dominique ERNOULD (FR): 02/488.80.30 of dominique.ernould [at] ibz.fgov.be   
  • Paulien BLONDEEL (NL): 02/488.80.32 - paulien.blondeel [at] ibz.be

 

Klachten

 

Voor klachten over de dienstverlening van de Dienst Vreemdelingenzaken kan u hier terecht.