De gezinshereniger is een Belg

Deze pagina verschaft informatie over de voorwaarden die moeten worden vervuld, en de documenten die moeten worden voorgelegd, door de familieleden van een Belg die hem wensen te vergezellen of zich bij hem wensen te voegen om als gezin in België te wonen.

Allereerst moet er een onderscheid worden gemaakt tussen minderjarige Belgen en meerderjarige Belgen.

Daarnaast moet een onderscheid gemaakt worden tussen een Belg die zijn recht op vrij verkeer uitoefent of heeft uitgeoefend, en een Belg die dat recht niet heeft uitgeoefend.

De gezinshereniger is een Belg: