Een visumaanvraag opvolgen

 

Zoeken naar een visumaanvraag voorgelegd aan de Dienst Vreemdelingenzaken

U kunt zoeken op de referentie die de ambassade of het consulaat aan de visumaanvraag heeft gegeven (bv. 73029, 5923, 266951), nadat u deze ambassade of dat consulaat in het keuzemenu hebt geselecteerd.

Als de ambassade of het consulaat niet in het keuzemenu staat, kunt u contact opnemen met Infodesk.

U kunt ook zoeken op de referentie die het Visa Application Center van VFS Contact of TLS Global aan de visumaanvraag heeft gegeven (bv. VFSPEK000054554 of TLSBEY000089765).

Resultaat van de opzoeking

Vier resultaten zijn mogelijk: (1) in behandeling, (2) aanvullende documenten, (3) aanvaarding of (4) weigering. 

Let op: Als het resultaat "Aanvullende documenten" verschijnt, neem dan niet direct contact op met Infodesk. Dit resultaat betekent dat de aanvraag nog in behandeling is en dat de Dienst Vreemdelingenzaken wacht op aanvullende informatie van de aanvrager of een derde (advies of documenten). Als het de aanvrager is die aanvullende documenten moet indienen (dit is niet altijd het geval), neemt de post contact op met hem.

Geen enkel resultaat verschijnt

Verschillende verklaringen zijn mogelijk:

  • U heeft een onjuiste referentie ingevoerd => Doe een nieuwe opzoeking na controle van de referentie in Visa on Web of bij de ambassade of het consulaat.
  • U heeft een visum aangevraagd om u naar België te begeven, maar deze aanvraag wordt door een andere Schengenstaat, die België vertegenwoordigt, onderzocht => Neem contact op met de ambassade of het consulaat van deze andere Schengenstaat.
  • De ambassade of het consulaat heeft de visumaanvraag niet doorgestuurd naar de Dienst Vreemdelingenzaken => Neem contact op met de Belgische ambassade of het consulaat.
  • De ambassade of het consulaat heeft de visumaanvraag nog niet doorgestuurd naar de Dienst Vreemdelingenzaken => Zoek later opnieuw.
  • De post heeft de aanvraag doorgestuurd, maar de Dienst Vreemdelingenzaken heeft de aanvraag nog niet geregistreerd in de applicatie «Een visumaanvraag volgen» => Zoek later opnieuw.

OPGELET: Momenteel behandelt de Dienst Vreemdelingenzaken een groot aantal visumaanvragen. Bijgevolg verschijnt een visumaanvraag slechts meerdere weken (visum voor een kort verblijf) of meerdere maanden (visum voor een lang verblijf) later in de applicatie « Een visumaanvraag opvolgen ». Waarom dit zo is, leest u in Het traject van een visumaanvraag.

Wanneer een visumaanvraag niet geïdentificeerd is [fase 3 van het traject van een visumaanvraag] kan de infodesk van de Dienst Vreemdelingenzaken de volgende vragen niet beantwoorden :

  • « Heeft de Dienst Vreemdelingenzaken mijn visumaanvraag ontvangen ? » 
  • « Wanneer zal zijn visumaanvraag worden behandeld ? »

Het heeft dus geen zin om te telefoneren of een mail te sturen. De infodesk zal u niet kunnen helpen.

Wanneer moet er contact worden opgenomen met de infodesk?

U kunt contact opnemen met de infodesk wanneer de Dienst Vreemdelingenzaken geen beslissing heeft genomen binnen de termijn die van toepassing is op uw visumaanvraag.

Om welke termijn gaat het?

> Kort verblijf (visum C) : Aanvraag binnenkomstvisum voor de Schengenruimte (visum C)  (Zie Behandelingstermijn van een visumaanvraag)

> Gezinshereniging (visum D) : Visumaanvraag (Zie Behandelingstermijn van een visumaanvraag)

> Studies (visum D) : Eerste machtiging tot verblijf (aanvraag visum D, machtiging tot verblijf of wijziging van statuut) (Zie Behandelingstermijn van een visumaanvraag)

> Aanvraag voor een machtiging tot verblijf (visum D) : de wet bepaalt geen termijn waarbinnen de Dienst Vreemdelingenzaken een beslissing moet nemen. Aangezien er momenteel zeer veel aanvragen zijn, is de behandelingstermijn over het algemeen lang (meerdere maanden). 

> Gecombineerde vergunning : Gecombineerde vergunning (Zie Onderzoekstermijn van de aanvraag) 

> Visumaanvraag met het oog op een huwelijk of een samenwoning in België (visum D - Artikel 9 van de wet van 15/12/1980):: de wet bepaalt geen termijn waarbinnen de Dienst Vreemdelingenzaken een beslissing moet nemen. Deze termijn bedraagt over het algemeen 3,5 à 4 maanden, vanaf de datum van indiening van de aanvraag. 

> Aanvraag voor binnenkomstvisum van een familielid van een burger van de Europese Unie of een geassocieerd land (visum C) : zie Kort verblijf

https://infovisa.ibz.be/InfovisaNl.aspx