Registratie verzoek om internationale bescherming

Vreemdelingen die een verzoek om internationale bescherming wensen te doen, dienen zich van maandag tot en met vrijdag aan te bieden in de Pachecolaan 44, 1000 Brussel (Cube) om 8u30.