Bescherming voor slachtoffers van intrafamiliaal geweld

15 JUNI 2023 — Omzendbrief betreffende de verblijfsrechtelijke bescherming voor slachtoffers van intrafamiliaal geweld, toegelaten tot een verblijf in het Rijk op grond van gezinshereniging (Belgisch Staatsblad van 29 november 2023)

Lees meer: Gezinshereniging