Belgisch voorzitterschap van de Europese Raad: Asiel- en Migratiepact

De voorbije dagen vond in de Oude Vismijn in Gent de Ministeriële Conferentie over Asiel en Migratie plaats. Hierbij kwamen alle Europese ministers en staatssecretarissen, bevoegd voor Asiel en Migratie, samen, net als de vertegenwoordigers van de relevante Europese instellingen. Ook hoogstaande vertegenwoordigers van de IOM en de UNHCR woonden deze conferentie bij. 

Op het programma stond de implementering en operationalisering van het Europese Migratie- en Asielpact, dat recent door het Europees Parlement werd goedgekeurd. In samenspraak met de Europese Commissie werd een gemeenschappelijk implementatieplan besproken. Ook de financiering en de operationele ondersteuning van de Europese instellingen kwamen aan bod. Alle lidstaten konden bovendien hun inzichten delen, gebaseerd op de ervaringen in hun eigen land. De eerste stappen richting de concrete implementering van het Pact werden tijdens deze conferentie gezet. Alle partijen benadrukten het belang van een gemeenschappelijke aanpak en stemden in om met wederzijds vertrouwen deze weg verder te bewandelen. 

Onze collega’s van de Dienst Vreemdelingenzaken leidden het volledige gebeuren in goede banen. 

De conferentie werd afgesloten met een persmoment, dat jullie hier kunnen nakijken.

Illustrating image