Familieleden van een burger van de EU of van één van de geassocieerde landen van de EU (Zwitserland, Noorwegen, IJsland en Liechtenstein), hebben eveneens het recht om het grondgebied van de EU-lidstaten binnen te komen en er vrij te verblijven.  Dit recht is echter aan voorwaarden onderworpen.

Meer info over het recht op toegang en verblijf van familieleden die zelf EU-burger zijn. (Wordt nog aan gewerkt)

Meer info over het recht op toegang en verblijf van familieleden die onderdaan zijn van een derde land (niet EU)