Recht om binnen te komen en te verblijven

Een burger van de Europese Unie is een vreemdeling die de nationaliteit heeft van een lidstaat van de Europese Unie of van een van de .

Elke burger van de Europese Unie of van een van de landen die geassocieerd zijn met de Europese Unie heeft het recht om het grondgebied van de EU-lidstaten binnen te komen en er vrij te verblijven.  Dit recht, en meer in het bijzonder het recht om meer dan drie maanden in België te verblijven, is echter aan voorwaarden onderworpen.

De familieleden van een EU-burger of van een van de landen die geassocieerd zijn met de EU hebben eveneens het recht om het grondgebied van de EU-lidstaten binnen te komen en er vrij te verblijven.  Dit recht is echter aan voorwaarden onderworpen.

Het recht op toegang van de familieleden van een EU-burger die onderdanen van een zijn is met name onderworpen aan de voorlegging van een geldig paspoort dat, in voorkomend geval, voorzien is van een geldig inreisvisum.

  • Meer info over het recht op toegang tot en verblijf in België van de familieleden van een EU-burger

Favorieten