Wetgeving

Bij de uitvoering van zijn taken past de Dienst Vreemdelingenzaken verschillende Belgische en Europese teksten toe.

Op Belgisch niveau :

De wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 31 december 1980 en trad op 1 juli 1981 in werking.

Het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 27 oktober 1981 en trad op dezelfde dag in werking.

De voorbije veertig jaar werden de wet en het koninklijk besluit herhaaldelijk gewijzigd.

U kan de geconsolideerde versie van de wet en het koninklijk besluit, evenals de verschillende teksten die deze hebben gewijzigd, raadplegen op de website van de FOD Justitie (tabblad: Belgische wetgeving): https://justitie.belgium.be/nl/belgische_wetgeving

Een specimen van de bijlagen bij de wet en bij het koninklijk besluit is beschikbaar op deze pagina: Lijst van de bijlagen bij de wet van 15 december 1980 en bij het koninklijk besluit van 8 oktober 1981