Lang Verblijf [meer dan 90 dagen]

De Oekraïense burgers die voor een langere periode naar België wensen te komen, bijvoorbeeld om er te werken of in het kader van een gezinshereniging, moeten normaal gezien een visum D (nationaal visum lang verblijf) bekomen vooraleer ze reizen. Aangezien de loketten van de Belgische ambassade in Kiev gesloten zijn, is het mogelijk om dit visum bij het Belgisch consulaat-generaal in Warschau (Polen) aan te vragen.

De Oekraïense burgers die Oekraïne verlaten hebben en die zich reeds in de Schengenruimte bevinden, kunnen een aanvraag voor een machtiging tot verblijf rechtstreeks bij het gemeentebestuur van hun verblijfplaats in België indienen. De voorwaarden voor de toekenning van deze machtiging tot verblijf (studies, werk, gezinshereniging) blijven behouden, maar indien de aanvrager de gebruikelijke officiële documenten niet kan voorleggen, zoekt de Dienst Vreemdelingenzaken samen met hem naar alternatieven.

De Oekraïense burgers die Oekraïne verlaten hebben en die zich bevinden in een land dat niet tot de Schengenruimte behoort kunnen contact opnemen met de Belgische ambassade of het Belgisch consulaat die of dat bevoegd is voor dat land.

De Oekraïense burgers die voor een beperkte duur wettelijk in België verblijven en niet meer voldoen aan de voorwaarden voor het bekomen van de vernieuwing van hun verblijfskaart (A-kaart) kunnen een verlenging van de toegestane verblijfsperiode bekomen (datum einde verblijf + 90 dagen). De verblijfsperiode kan tot maximum 180 dagen verlengd worden.