Kort Verblijf [maximum 90 dagen]

De Oekraïense burgers die een biometrisch paspoort hebben, kunnen België gedurende 90 dagen binnen 180 zonder visum binnenkomen en er verblijven, dankzij de Associatieovereenkomst die in 2017 tussen de Europese Unie en Oekraïne werd gesloten.  Deze periode van 90 dagen zal tot maximum 180 dagen kunnen worden verlengd, indien de situatie in Oekraïne het niet mogelijk maakt om na afloop van deze 90 dagen veilig terug te keren. 

De Oekraïense burgers die geen biometrisch paspoort hebben, maar die een visum voor België ontvangen hebben, kunnen ook een verlenging van de toegestane verblijfsperiode bekomen (maximum 180 dagen). 

Voor Oekraïense burgers die op regelmatige wijze in België verblijven of er op regelmatige wijze zijn aangekomen en die, omwille van de situatie in hun land, langer blijven dan de toegestane verblijfsperiode: er wordt hen echter aanbevolen om zich onmiddellijk naar het gemeentebestuur van hun verblijfplaats te begeven,

  • om aan te geven dat ze aangekomen zijn
  • en/of te vragen om gemachtigd te worden om hun verblijf in België te verlengen.

Er wordt hen ook aanbevolen om de nodige stappen te ondernemen om een verblijfsvergunning aan te vragen.