Wie kan gebruik maken van een overplaatsing als ICT?

Voorwaarden gelinkt aan de persoon

De nieuwe regelgeving is enkel van toepassing op onderdanen van een derde land, niet op Unieburgers.

De onderdaan van een derde land moet steeds op het ogenblik van de aanvraag buiten de Unie verblijven.

De volgende categorieën van werknemers kunnen een overplaatsing genieten: leidinggevenden, specialisten en stagiairs.

De onderdaan van een derde land moet voor een in België gevestigde entiteit van dezelfde onderneming of groep van ondernemingen komen werken als de onderneming in het buitenland waarmee hij verbonden is en blijft door een arbeidsovereenkomst.

Voorwaarden voor de onderneming

De nieuwe regelgeving viseert enkel multinationale ondernemingen die zowel buiten als binnen de Unie vestigingen hebben of behoren tot dezelfde groep van ondernemingen.

De onderneming in België moet reeds overeenkomstig het nationale recht opgericht zijn. De rechtsvorm van de onderneming is niet van belang. Zij mag niet zijn opgericht met als belangrijkste doel de binnenkomst van binnen een onderneming overgeplaatste personen te vergemakkelijken.

Ondernemingen worden geacht toe te horen aan dezelfde groep van ondernemingen wanneer ze overeenkomstig het nationale recht verbonden zijn op een van de volgende wijzen:

  • de onderneming bezit, direct of indirect, ten opzichte van een andere onderneming de meerderheid van het geplaatste kapitaal van de onderneming ;
  • de onderneming bezit, direct of indirect, ten opzichte van een andere onderneming over de meerderheid van de stemmen die verbonden zijn aan de door de onderneming uitgegeven aandelen;
  • de onderneming bezit, direct of indirect, ten opzichte van een andere onderneming is gerechtigd meer dan de helft van de leden van het bestuurs-, leidinggevend of toezichthoudend orgaan van de onderneming te benoemen;
  • de ondernemingen onder centrale leiding van dezelfde moederonderneming staan.