Aanvraag visum D (artikel 9 van de wet)

Artikel 9 van de wet van 15 december 1980 stelt dat de onderdaan van een derde land die langer dan 90 dagen in België wil verblijven een aanvraag voor een visum D (nationaal visum lang verblijf) moet indienen bij de Belgische diplomatieke of consulaire post die bevoegd is voor zijn gewone verblijfplaats in het buitenland.

De lijst met de Belgische ambassades en consulaten in het buitenland staat op de website van de FOD Buitenlandse Zaken:  www.diplomatie.belgium.be

De procedure die moet worden gevolgd om een visumaanvraag in te dienen wordt uitgelegd op de site van de post en/of de externe dienstverlener waarmee de post samenwerkt (VFS Global, TLS Contact).

De houder van een visum D moet zich binnen de 8 dagen na zijn aankomst in België aanbieden bij het gemeentebestuur van de plaats waar hij verblijft.  Na een verblijfplaatsonderzoek wordt hij ingeschreven in het vreemdelingenregister en ontvangt hij een verblijfstitel (A-kaart).

Nuttige info:

Het visum geeft geen absoluut recht op toegang tot de Schengen-ruimte.  De grenswachten kunnen de toegang weigeren indien de verblijfsvoorwaarden niet of niet langer worden nageleefd, of indien er een risico op proceduremisbruik bestaat.

 

De belangrijkste redenen voor het geven van een machtiging tot verblijf van meer dan 90 dagen in België zijn werk, studies, een stage, het Vakantie-werkprogramma of humanitaire redenen.  De documenten die ter staving van een aanvraag voor een visum D moeten worden voorgelegd, zijn nader omschreven op deze website, op de pagina met betrekking tot de reden van het verblijf.