Gevangenis

Vreemdelingen zonder recht op verblijf in België die in de gevangenis worden vastgehouden, kunnen rechtstreeks vanuit de gevangenis verwijderd worden naar het land van herkomst of het land waar men recht heeft op verblijf, in volgende gevallen :

  • opheffing aanhoudingsmandaat
  • voorlopige invrijheidsstelling
  • 6 maanden voor strafeinde