Toegang en Verblijf

In het kader van de wet van 15 december 1980 en het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, verzekert de DVZ de toepassing van het Belgisch regeringsbeleid met betrekking tot de toegang en het verblijf. Deze komt onder ander tussen voor de afgifte van visa voor verblijven van korte en lange duur.

Hieronder vindt u de door de DVZ geproduceerde statistieken in dit kader: