Lijst van scholieren die deelnemen aan een schoolreis binnen de EU

Informatie inzake het wettelijk kader en de procedure voor België vindt u terug op de algemene website van Dienst Vreemdelingenzaken onder de rubriek "Schoolreizen".  

De beschikbare templates van de andere EU- en Schengenlidstaten vindt u terug in bijlage.