Cijfers

De Dienst Vreemdelingenzaken publiceert elk jaar een statistisch rapport. Dit jaarverslag biedt een overzicht van de activiteit van de Dienst Vreemdelingenzaken op de belangrijkste gebieden van de migratie.

De Dienst Vreemdelingenzaken publiceert regelmatig statistische rapporten over bepaalde thema's, zoals internationale bescherming, kwetsbare personen, de toegang en het verblijf en verwijderingen. Deze maandelijkse rapporten verschaffen informatie over de activiteit van de DVZ (het aantal aanvragen die door de Dienst Vreemdelingenzaken moeten worden onderzocht, het aantal en het type genomen beslissingen) en de  migraties, op algemene wijze (de meest voorkomende nationaliteiten, de verdeling per geslacht, enz.).

De Dienst Vreemdelingenzaken geeft ook statistieken door aan Eurostat, het statistische Bureau van de Europese Unie.

Elke vraag om cijfers kan per mail naar de dienst Statistieken van de Dienst Vreemdelingenzaken gestuurd worden : stat.dvzoe[at]ibz.fgov.be.