Internationale bescherming

De Dienst Vreemdelingenzaken is verantwoordelijk voor:

  • de registratie en de invoering van alle verzoeken om internationale bescherming die op het Belgisch grondgebied en aan de grens worden ingediend;
  • het nemen van vingerafdrukken van de verzoekers om internationale bescherming;
  • de bepaling van de Staat die verantwoordelijk is voor de behandeling van het verzoek om internationale bescherming (« Dublinverordening »).

 De Dienst Vreemdelingenzaken produceert twee soorten statistieken over deze thematiek:

  • De nationale statistieken worden geproduceerd om aan de nationale behoeften te voldoen en volgen nationale definities en
  • De Europese statistieken worden geproduceerd om te voldoen aan de aanvragen van de Europese instellingen onder de supervisie van Eurostat (het statistische Bureau van de Europese Unie). Hierbij worden de op het Europees niveau geharmoniseerde definities gevolgd (voor deze thematiek zijn de definities gebaseerd op artikel 4 van de verordening (EG)  nr. 862/2007 betreffende communautaire statistieken over migratie en internationale bescherming en de technische instructies van Eurostat die ermee verbonden zijn) .

Momenteel is het verschil tussen de twee definities hoofdzakelijk beperkt tot de uitsluiting van de begunstigden van de hervestiging uit de Europese statistieken. Ter herinnering: de hervestiging wordt gedefinieerd als het overbrengen van onderdanen van derde landen of staatlozen, op basis van een evaluatie van hun behoefte aan internationale bescherming en een duurzame oplossing, naar een lidstaat waar zij de toelating hebben met een veilige, wettelijke status te verblijven (artikel 2 van de verordening (EG) nr. 862/2007). Omwille van de beperkte effectieven in bepaalde landen en categorieën worden de Europese statistieken met betrekking tot deze thematiek (afgezien van de « Dublin »-statistieken) trouwens afgerond op het dichtstbijzijnde veelvoud van 5.