Studenten

In de rapporten met betrekking tot academische migratie werden vroeger ook statistieken over de door onderzoekers en stagiairs ingediende aanvragen opgenomen. Vanaf het referentiejaar 2021 verschaffen de rapporten enkel nog informatie over studenten (erkend hoger onderwijs, privé-hoger onderwijs en secundair onderwijs), onder andere: het aantal ingediende aanvragen bij de Belgische ambassades en consulaten in het buitenland, het aantal en type genomen beslissingen, de meest voorkomende nationaliteiten en het aantal aanvragen voor een verlenging van het verblijf.

De toegepaste methodologie wordt op het einde van elk rapport gedocumenteerd.