Rechten als begunstigde van het terugtrekkingsakkoord of in afwachting van een beslissing

U heeft onbeperkt toelating tot de arbeidsmarkt op basis van de verblijfskaart voor begunstigden van het terugtrekkingsakkoord of een kaart voor klein grensverkeer voor begunstigden van het terugtrekkingsakkoord. Dit wordt ook op deze kaart vermeld.

U heeft onbeperkt toelating tot de arbeidsmarkt op basis van de attesten afgeleverd aan begunstigden van het terugtrekkingsakkoord. Dit wordt ook op dit attest vermeld.

Tijdens de aanvraagperiode heeft u op basis van uw geldige E/E+/F/F+ kaart verder onbeperkt toelating tot de arbeidsmarkt in afwachting dat u uw aanvraag hebt kunnen indienen. Dit geldt enkel tijdens de aanvraagperiode.

De nieuwe elektronische verblijfskaart voor begunstigden van het terugtrekkingsakkoord die nog geen 5 jaar verblijf hebben bereikt (M kaart) is geldig voor een periode van 5 jaar. Nadien kunt u overstappen naar een duurzaam verblijf, u kan dit ook reeds doen op het moment dat u de 5 jaar bereikt heeft. U hoeft het einde van de geldigheid van uw kaart niet af te wachten.

De nieuwe elektronische verblijfskaart voor begunstigden van het terugtrekkingsakkoord met een duurzaam verblijf (M kaart met vermelding duurzaam verblijf) is 10 jaar geldig. Na deze 10 jaar moet u bij de gemeente een nieuwe elektronische kaart aanvragen.

De elektronische kaart voor klein grensverkeer (N kaart) voor begunstigden van het terugtrekkingsakkoord die als grensarbeider actief zijn is 5 jaar geldig. Na deze 5 jaar moet u zich opnieuw naar de gemeente begeven en een nieuwe elektronische kaart aanvragen, hiervoor moet u aantonen nog steeds als grensarbeider actief te zijn.