De situatie na de overgangsperiode (vanaf 1 januari 2021)

Na de overgangsperiode wordt een onderscheid gemaakt tussen Britse onderdanen die voor het einde van de overgangsperiode in België verbleven of werkten in de hoedanigheid van economisch actieve burger, beschikker van voldoende bestaansmiddelen of student en Britse onderdanen die hier geen gebruik van hebben gemaakt.

Britse onderdanen die voor het einde van de overgangsperiode in België verbleven in de hoedanigheid van economisch actieve burger, beschikker van voldoende bestaansmiddelen of student kunnen hun verblijf ook na de overgangsperiode verderzetten. Zij moeten hiervoor een aanvraag indienen bij de gemeente voor een verblijfskaart voor begunstigden van het terugtrekkingsakkoord. Een aanvraagperiode werd voorzien om deze aanvraag in te dienen die loopt van 1 januari 2021 tot 31 december 2021. Meer informatie over de te volgen procedures per categorie vindt u HIER .

Britse onderdanen die voor het einde van de overgangsperiode in België werkten maar niet verbleven in de hoedanigheid van economisch actieve burger, kunnen hun activiteiten als grensarbeider ook na de overgangsperiode verderzetten. Zij moeten hiervoor een aanvraag indienen bij de gemeente voor een kaart voor klein grensverkeer voor begunstigden van het terugtrekkingsakkoord (N kaart). Een aanvraagperiode werd voorzien om deze aanvraag in te dienen die loopt van 1 januari 2021 tot 31 december 2021. Meer informatie over de te volgen procedures per categorie vindt u HIER.

Britse onderdanen die voor het einde van de overgangsperiode niet in België verbleven of werkten maar dit na de overgangsperiode wel willen doen, moeten de regels en procedures volgen van toepassing op onderdanen van een derde land. Meer informatie over de te volgen procedures per categorie vindt u HIER.

 

 

Na de overgangsperiode wordt een onderscheid gemaakt tussen familieleden van Britse onderdanen die voor het einde van de overgangsperiode in België verbleven of nadien nog op grond van het terugtrekkingsakkoord hun Brits familielid die begunstigde van het terugtrekkingsakkoord mogen vervoegen en zij die niet onder het terugtrekkingsakkoord vallen.

Familieleden van Britse onderdanen die voor het einde van de overgangsperiode in België verbleven kunnen hun verblijf ook na de overgangsperiode verderzetten. Zij moeten hiervoor een aanvraag indienen bij de gemeente voor een verblijfskaart voor begunstigden van het terugtrekkingsakkoord (M kaart). Een aanvraagperiode werd voorzien om deze aanvraag in te dienen die loopt van 1 januari 2021 tot 31 december 2021. Meer informatie over de te volgen procedures per categorie vindt u HIER.

Britse onderdanen die voor het einde van de overgangsperiode buiten België verbleven maar hun Brits familielid die begunstigde van het terugtrekkingsakkoord is nog mogen vervoegen, moeten hiervoor een aanvraag indienen bij de gemeente voor een verblijfskaart voor begunstigden van het terugtrekkingsakkoord (M kaart). Een aanvraagperiode werd voorzien om deze aanvraag in te dienen die loopt van 1 januari 2021 tot 31 december 2021. Meer informatie over de te volgen procedures per categorie vindt u HIER.

Familieleden van Britse onderdanen die voor het einde van de overgangsperiode niet in België verbleven of werkten of familieleden van Britse begunstigden van het terugtrekkingsakkoord die zelf niet door het terugtrekkingsakkoord worden beschermd, moeten de regels en procedures volgen van toepassing op onderdanen van een derde land. Meer informatie over de te volgen procedures per categorie vindt u HIER .

Tijdens de aanvraagperiode die loopt van 1 januari 2021 tot en met 31 december 2021 kan u zich aan de grens identificeren met uw oude verblijfskaart (E, E+, F, F+, geldige bijlage 15), uw attest afgeleverd op het moment van het indienen van uw aanvraag voor de status van begunstigde van het terugtrekkingsakkoord (bijlage 56 of 57) of uw nieuwe elektronische kaart voor begunstigden van het terugtrekkingsakkoord (M of N kaart).

Na de aanvraagperiode, dus vanaf 1 januari 2022, kan u enkel nog uw attest afgeleverd op het moment van het indienen van uw aanvraag voor de status van begunstigde van het terugtrekkingsakkoord (bijlage 56 of 57) of uw nieuwe elektronische kaart voor begunstigden van het terugtrekkingsakkoord (M of N kaart) gebruiken.

Niet vergeten dat u steeds aan de grens steeds via ALL PASSPORTS zal moeten passeren, ook indien u in het bezit bent van uw oude verblijfskaart of uw nieuwe elektronische kaart voor begunstigden van het terugtrekkingsakkoord (M of N kaart). U moet ook steeds een geldige identiteitskaart of paspoort bijhebben. Uw paspoort zal niet afgestempeld worden.

Vanaf 31 december 2020 zullen deze kaarten enkel uw rechten die beschermd worden door het terugtrekkingsakkoord dekken en niet meer de rechten die voorbehouden zijn voor Unieburgers. Het heeft dan ook geen zin om te wachten met het indienen van uw aanvraag om langer van de rechten voor Unieburgers te genieten.

Tot 31 maart 2022 kan u uw geldige E/E+/F/F+ kaart in België verder in de praktijk gebruiken in afwachting van afleveren van uw kaart. Na 31 maart 2022 vervallen deze kaarten automatisch, ook indien de geldigheidsdatum nog niet overschreden werd. Indien u een aanvraag hebt ingediend zal u een attest ontvangen dat al uw rechten dekt in afwachting van een beslissing.

Tot het einde van de Belgische aanvraagperiode, tot 31 december 2021, kan u uw kaart ook aan de binnen- en buitengrenzen van de Europese Unie gebruiken om aan te tonen dat u door het terugtrekkingsakkoord wordt beschermd.

Heeft u geen E/E+/F/F+ kaart of verliest uw E/E+/F/F+ kaart voor 31 maart 2022 zijn geldigheid, dan kan u terugvallen op het attest dat u bij het indienen van de aanvraag bij de gemeente krijgt. Dit attest beschermt dezelfde rechten als de E/E+/F/F+ kaart en dekt al uw rechten tot er een beslissing wordt genomen en uw kaart afgeleverd werd.

De E/E+/F/F+ kaart wordt ook automatisch geannuleerd wanneer u uw aanvraag niet binnen de 3 maanden na het indienen van de aanvraag vervolledigt. In dit geval kan u ook nog steeds terugvallen op uw attest in afwachting dat een beslissing wordt genomen.