Verwerkingen gezondheidsgegevens (artikel 9ter)

De Dienst Vreemdelingenzaken verwerkt persoonsgegevens wanneer u een verblijfsmachtiging vraagt op grond van artikel 9ter van de wet van 15 december 1980. In het bijgevoegde document vindt u hierover meer informatie.

Verwerkingen gezondheidsgegevens (artikel 9ter)