Vanaf vandaag is het activiteitenrapport van de Dienst Vreemdelingenzaken voor het jaar 2023 online beschikbaar

Vanaf vandaag is het activiteitenrapport van de Dienst Vreemdelingenzaken voor het jaar 2023 online beschikbaar. Dit uitgebreide verslag biedt een diepgaand inzicht in alle relevante cijfers en activiteiten van onze diensten in het afgelopen jaar.

In 2023 nam het aantal visum- en verblijfsaanvragen verder toe. Om tegemoet te komen aan de hogere werklast, hebben we ingezet op digitalisering, bijkomend personeel en een ketenaanpak met nauwere samenwerking tussen de verschillende migratie- en asieldiensten.

Het terugkeerbeleid werd eveneens versterkt, resulterend in een stijging van zowel vrijwillige als gedwongen terugkeer. De ICAM-coaches (individuele casemanagementcoaches) van de afdeling Alternatieven voor Detentie keerden terug naar hun oorspronkelijke functie, nadat ze in 2022 door het onverwachte conflict in Oekraïne bijna allemaal werden ingezet voor de registratie van tijdelijke bescherming. In totaal voerden zij bijna 4000 gesprekken met personen die een bevel kregen om het grondgebied te verlaten, op zoek naar een duurzaam toekomstperspectief. Hiermee zetten we het aanklampend terugkeerbeleid verder.

Daarnaast blijven we dagelijks inzetten op de strijd tegen irreguliere migratie en misbruik. Lees nu het uitgebreide naslagwerk over al onze activiteiten voor een volledig overzicht van onze inspanningen en resultaten.