Registratie verzoek om internationale bescherming Pacheco

Vreemdelingen die een verzoek om internationale bescherming wensen te doen, dienen zich vanaf maandag 29/08/2022 aan te bieden in de Pachecolaan 44, 1000 Brussel (Cube) om 8u30.