In het kader van zijn wettelijke opdrachten heeft de Dienst Vreemdelingenzaken toegang tot bepaalde persoonsgegevens die verwerkt worden in het Schengen Informatie Systeem van de Tweede Generatie (SIS II). Meer informatie hierover vindt u in het bijgevoegde document.