Gezamenlijke verwerkingen

De Dienst Vreemdelingenzaken kan met een andere overheidsdienst optreden als gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijke, overeenkomstig de bepalingen van artikel 26 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming van 27 april 2016. De regelingen die de Dienst Vreemdelingenzaken treft in dit kader kan u terugvinden onder dit hoofdstuk.